testy maturalne online

Wypracowanie pisemne z języka polskiego

Piszemy je, analizując podany w arkuszu fragment z lektury lub wiersz(a). Wypracowanie ma mieć objętość co najmniej 250 wyrazów.  Punktacji podlegają kryteria:

  • I  Temat (tzw. Rozwinięcie) – sprawdza zbieżność z kluczem egzaminacyjnym, czyli wymogami stawianymi przed piszącym na określony temat. Do zdobycia 25 pkt.
  • II Kompozycja – sprawdza poprawność pracy pod kątem wewnętrznej struktury. Do zdobycia 1, 3 lub 5 pkt.
  • III Styl – sprawdza poprawność sposobu wypowiadania się, bogactwo struktur zdań, różnorodność gramatyczną, logikę wypowiedzi, spójność itp. Do zdobycia 1, 3 lub 5 pkt.
  • IV Język – sprawdza poprawność użytego języka pod różnym kątem, np. komunikatywności czy bogactwa użytego słownictwa. Do zdobycia 1, 3, 6, 9 lub 12 pkt.
  • V Zapis – sprawdza poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Do zdobycia 1, 2 lub 3 pkt.
  • VI Szczególne walory pracy – sprawdza pozytywne “wykroczenia poza temat”, czyli nagradza pracę za np. wiedzę wykraczającą poza temat, program nauczania itp. Do zdobycia do 4 pkt.

Punktacja wypracowania maturalnego

Poradnik maturalny

Matura pisemna z języka polskiego: przykłady

To bardzo wartościowe móc podejrzeć prace pisemne najlepszych

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikowała przykłady prac matury pisemnej z języka polskiego, które warto przeanalizować.

Zobacz także ćwiczenia pisemne, projekty edukacyjne prac napisanych przez maturzystów jako ćwiczenia na stronie projektyedukacyjne.eu. Tam także możesz poćwiczyć pisanie własnych wypracowań.

Projekty edukacyjne 1, 6, 7